Atpakaļ

Kolonnas stāva detaļa

Nr. UZ114

Materiāls
dolomīts
Izmērs
28 x 42 x 42 cm
Uzmērījums
Ilgonis Stukmanis, 1975 (CM KPA, A 324 21)
Atrašanas laiks
nav zināms
Atrašanas vieta
nav zināma
Iebūves vieta
nav zināma
Apmetums
gaišs, smalkgraudains