Atpakaļ

Velves ribas detaļa

Nr. UZ125

Materiāls
dolomīts
Izmērs
17 x 35 x 30 cm
Uzmērījums
Ilgonis Stukmanis, 1979 (CM KPA)
Atrašanas laiks
1978
Atrašanas vieta
aizsarggrāvis
Iebūves vieta
nav zināma

Piezīmes
Kopā atrastas divas analogas detaļas; uzmērīta veselā, otra stipri bojāta (Stukmanis, 1979)