Atpakaļ

Dekoratīvas arkatūras daļa

Nr. UZ180

Materiāls
dolomīts
Izmērs
32 x 52 x 37 cm
Uzmērījums
Ilgonis Stukmanis, 1984 (CM KPA)
Atrašanas laiks
1983
Atrašanas vieta
aizsarggrāvis
Iebūves vieta
nav zināma

Piezīmes
Būvdetaļas pašreizējā atrašānās vieta nav zināma