Atpakaļ

Logailas palodze vai paloda

Nr. UZ196

Materiāls
dolomīts
Izmērs
20 x 79 x 25 cm
Uzmērījums
Ilgonis Stukmanis, 1986 (CM KPA)
Atrašanas laiks
1985
Atrašanas vieta
rietumu nogāze
Iebūves vieta
rietumu korpuss

Piezīmes
Detaļai (telpas skatā) Ilgonis Stukmanis 1985. gadā konstatējis tumšas deguma pēdas