Atpakaļ

Ailas sānu detaļa

Nr. UZ95

Materiāls
dolomīts
Izmērs
28 x 55 x 28 cm
Uzmērījums
Ilgonis Stukmanis, 1974 (CM KPA, A 324 3)
Atrašanas laiks
1974
Atrašanas vieta
rietumu korpuss
Iebūves vieta
nav zināma