Atpakaļ

Logailas aplodas sānu detaļa

Nr. UZ98

Materiāls
dolomīts
Izmērs
44 x 37 x 18 cm
Uzmērījums
Ilgonis Stukmanis, 1974 (CM KPA, A 324 5)
Atrašanas laiks
nav zināms
Atrašanas vieta
nav zināma
Iebūves vieta
nav zināma