Back

Logailas aplodas detaļa

Nr. UZ187

Material
dolomīts
Size
36 x 18 x 20 cm
Uzmērījums
Ilgonis Stukmanis, 1986 (CM KPA)
Time of discovery
1985
Findspot
rietumu nogāze
Place of installation
west range
Plaster
uz divām deatālas virsmām (Stukmanis, 1986)
Painting
gaiši dzeltenīga krāsojuma paliekas uz divām detaļas virsmām (Stukmanis, 1986)