Atpakaļ

Nezināma pielietojuma būvdetaļa

Nr. 113

Materiāls
šūnakmens
Izmērs
28 x 42 x 18 cm
Uzmērījums
Dace Ķibilda, 2005 (CM ZA 3416)
Atrašanas laiks
2005
Atrašanas vieta
rietumu korpuss
Koordinātas
x: 7,6; y: -47,2
Iebūves vieta
nav zināma
Apmetums
gaišs, smalkgraudains