Atpakaļ

Kolonnas stāva detaļa

Nr. 46

Materiāls
dolomīts
Izmērs
27 x 58 x 29 cm
Uzmērījums
Dace Ķibilda, 2004 (CM ZA 3339)
Atrašanas laiks
2004
Atrašanas vieta
rietumu korpuss
Koordinātas
x: 8,6; pa y: -35 (telpas R profilā)
Iebūves vieta
rietumu korpuss

Meistara zīme
"V"

Saistītie priekšmeti