Atpakaļ

Velves ribas akmens (fragm.)

Nr. 55

Izmērs
9 x 13 x 8 cm
Uzmērījums
Aina Gailiša, 2003 (CM ZA 3247)
Atrašanas laiks
2003
Atrašanas vieta
rietumu korpuss
Iebūves vieta
nav zināma