Atpakaļ

Konsole

Nr. 78

Materiāls
šūnakmens
Izmērs
28 x 46 x 67 cm
Uzmērījums
Dace Ķibilda, 2004 (CM ZA 3339)
Atrašanas laiks
2004
Atrašanas vieta
rietumu korpuss
Koordinātas
x: 8,0; y: -34,4
Iebūves vieta
rietumu korpuss
Apmetums
gaišs, smalkgraudains
Krāsojums
gaiša kaļķu krāsa