Atpakaļ

loga vidus statnis, fragments

Nr. UZ-116

Materiāls
dolomīts
Izmērs
38 x 24 x 46 cm
Uzmērījums
Ilgonis Stukmanis (CM KPA)
Atrašanas laiks
1975
Atrašanas vieta
nav zināma
Iebūves vieta
austrumu korpuss

Piezīmes
iemūrēts mūrī pie R torņa D sienas