Atpakaļ

Konsole

Nr. UZ130

Materiāls
dolomīts
Izmērs
22 x 31 x 48 cm
Uzmērījums
Ilgonis Stukmanis, 1977 (CM KPA)
Atrašanas laiks
nav zināms
Atrašanas vieta
nav zināma
Iebūves vieta
nav zināma

Piezīmes
Cēsu Vēstures un mākslas muzeja krājumā (CM 6588)