Atpakaļ

Kolonnas stāva detaļa

Nr. UZ97

Materiāls
dolomīts
Izmērs
29 x 58 x 29 cm
Uzmērījums
Ilgonis Stukmanis, 1975 (CM KPA, A 324 4)
Atrašanas laiks
nav zināms
Atrašanas vieta
nav zināma
Iebūves vieta
nav zināma

Meistara zīme
"V"

Saistītie priekšmeti