Atpakaļ

Bruņucepure (salet)

CM 105341

Glabātājs
Cēsu Vēstures un mākslas muzejs
Materiāls
dzelzs
Datējums
16.gs.
Atrašanas laiks
2005
Izrakumu vadītājs
Zigrīda Apala
Atrašanas vieta
rietumu korpuss
Piezīmes

kolekcijas numurs: VI 213: 9215


Uzzināt vairāk

Chęć A. Ieskats Cēsu pils izrakumos iegūto viduslaiku bruņu kolekcijā // Cēsu pils raksti I. – Cēsis, 2017. 143.–165. lpp.