Atpakaļ

Zobena roktura poga

CM 107966

Glabātājs
Cēsu Vēstures un mākslas muzejs
Materiāls
bronza
Datējums
16.gs.
Atrašanas laiks
2006
Izrakumu vadītājs
Zigrīda Apala
Atrašanas vieta
pagalms
Piezīmes

kolekcijas numurs: VI 213: 10063


Uzzināt vairāk

Brūzis R. Ieroči Cēsu pils arheoloģiskajā materiālā // Cēsu pils raksti III. – Cēsis, 2020. 167.–201. lpp.