Atpakaļ

Šķēpa gals

CM 94

Glabātājs
Cēsu Vēstures un mākslas muzejs
Materiāls
dzelzs
Datējums
16.gs.

Uzzināt vairāk

Brūzis R. Ieroči Cēsu pils arheoloģiskajā materiālā // Cēsu pils raksti III. – Cēsis, 2020. 167.–201. lpp.