Atpakaļ

Austa brokāta lente

CM ZP 37192

Glabātājs
Cēsu Vēstures un mākslas muzejs
Materiāls
sudrabs, zelts, zīds
Datējums
16.gs.
Atrašanas laiks
2005
Izrakumu vadītājs
Zigrīda Apala
Atrašanas vieta
rietumu korpuss
Piezīmes

kolekcijas numurs: VI 213:


Uzzināt vairāk

Ieva Kalniņa, Aija Brikmane Vēlo viduslaiku brokāta lentes Cēsu pils arheoloģiskajā materiālā // Cēsu pils raksti II.– Cēsis, 2018. 175.–195. lpp.