Atpakaļ

Ložu lejamās standziņas

CM ZP 38714

Glabātājs
Cēsu Vēstures un mākslas muzejs
Materiāls
dzelzs
Datējums
17.gs.
Atrašanas laiks
2007
Izrakumu vadītājs
Zigrīda Apala
Atrašanas vieta
pagalms
Piezīmes

kolekcijas numurs: VI 213: 10355


Uzzināt vairāk

Brūzis R. Ieroči Cēsu pils arheoloģiskajā materiālā // Cēsu pils raksti III. – Cēsis, 2020. 167.–201. lpp.

Saistītie priekšmeti