Atpakaļ

Rokas ugunsieroča laides rotājuma elements

CM 106646

Glabātājs
Cēsu Vēstures un mākslas muzejs
Materiāls
kauls
Datējums
16.gs.
Atrašanas laiks
2004
Izrakumu vadītājs
Zigrīda Apala
Atrašanas vieta
rietumu korpuss
Piezīmes

Rokas ugunsieroča laides dekoratīvā josliņa;
kolekcijas numurs: VI 213: 9307


Uzzināt vairāk

Āboltiņš V. Cēsu pilī iegūtie rokas ugunsieroču laides inkrustācijas elementi // Cēsu pils raksti IV. – Cēsis, 2022. 145.–189. lpp.