Atpakaļ

Rokas ugunsieroča laides rotājuma elements

CM 107956

Glabātājs
Cēsu Vēstures un mākslas muzejs
Materiāls
briežrags
Datējums
16.gs.
Atrašanas laiks
2006
Izrakumu vadītājs
Zigrīda Apala
Atrašanas vieta
rietumu korpuss
Piezīmes

Rokas ugunsieroča laides dekoratīvā josliņa;
kolekcijas numurs: VI 213: 10017


Uzzināt vairāk

Āboltiņš V. Cēsu pilī iegūtie rokas ugunsieroču laides inkrustācijas elementi // Cēsu pils raksti IV. – Cēsis, 2022. 145.–189. lpp.