Atpakaļ

Rokas ugunsieroča laides rotājuma elements

CM 109971

Glabātājs
Cēsu Vēstures un mākslas muzejs
Materiāls
briežrags
Datējums
16.gs.
Atrašanas laiks
2007
Izrakumu vadītājs
Zigrīda Apala
Atrašanas vieta
pagalms
Piezīmes

Rokas ugunsieroča laides dekoratīvā josliņa;
kolekcijas numurs: VI 213: 10511


Uzzināt vairāk

Āboltiņš V. Cēsu pilī iegūtie rokas ugunsieroču laides inkrustācijas elementi // Cēsu pils raksti IV. – Cēsis, 2022. 145.–189. lpp.