Atpakaļ

Rokas ugunsieroča laides rotājuma elements

CM 107967

Glabātājs
Cēsu Vēstures un mākslas muzejs
Materiāls
briežrags
Datējums
16.gs.
Atrašanas laiks
2006
Izrakumu vadītājs
Zigrīda Apala
Atrašanas vieta
pagalms
Priekšmetu skaits
1
Piezīmes

Stobra resgaļa sānu rotājošas laides inkrustācijas plāksne;
kolekcijas numurs: VI 213: 10064


Uzzināt vairāk

Āboltiņš V. Cēsu pilī iegūtie rokas ugunsieroču laides inkrustācijas elementi // Cēsu pils raksti IV. – Cēsis, 2022. 145.–189. lpp.