Atpakaļ

Rokas ugunsieroča laides rotājuma elements

CM 107967

Glabātājs
Cēsu Vēstures un mākslas muzejs
Materiāls
briežrags
Datējums
16.gs.
Atrašanas laiks
2006
Izrakumu vadītājs
Zigrīda Apala
Atrašanas vieta
pagalms
Piezīmes

Stobra resgaļa sānu rotājošas laides inkrustācijas plāksne;
kolekcijas numurs: VI 213: 10064


Uzzināt vairāk

Āboltiņš V. Cēsu pilī iegūtie rokas ugunsieroču laides inkrustācijas elementi // Cēsu pils raksti IV. – Cēsis, 2022. 145.–189. lpp.