Atpakaļ

Rokas ugunsieroča laides rotājuma elements

VI 213: 8684

Glabātājs
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs
Materiāls
kauls
Datējums
16.gs.
Atrašanas laiks
2001
Izrakumu vadītājs
Zigrīda Apala
Atrašanas vieta
ziemeļu korpuss
Piezīmes

Stobra atslēgas pavadošā plāksne


Uzzināt vairāk

Āboltiņš V. Cēsu pilī iegūtie rokas ugunsieroču laides inkrustācijas elementi // Cēsu pils raksti IV. – Cēsis, 2022. 145.–189. lpp.