Atpakaļ

Rokas ugunsieroča laides rotājuma elements

VI 213: 270

Glabātājs
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs
Materiāls
kauls
Datējums
16.gs.
Atrašanas laiks
1975
Izrakumu vadītājs
Zigrīda Apala
Atrašanas vieta
pils dienvidu puse
Piezīmes

Laides inkrustācijas elements ar neskaidru funkciju


Uzzināt vairāk

Āboltiņš V. Cēsu pilī iegūtie rokas ugunsieroču laides inkrustācijas elementi // Cēsu pils raksti IV. – Cēsis, 2022. 145.–189. lpp.