Atpakaļ

Rokas ugunsieroča laides rotājuma elements

CM 109961

Glabātājs
Cēsu Vēstures un mākslas muzejs
Materiāls
briežrags
Datējums
16.gs.
Atrašanas laiks
2007
Izrakumu vadītājs
Zigrīda Apala
Atrašanas vieta
pagalms
Priekšmetu skaits
1
Piezīmes

Stobra tievgaļa pusloces veida inkrustācijas plāksne;
kolekcijas numurs: VI 213: 10457


Uzzināt vairāk

Āboltiņš V. Cēsu pilī iegūtie rokas ugunsieroču laides inkrustācijas elementi // Cēsu pils raksti IV. – Cēsis, 2022. 145.–189. lpp.