Atpakaļ

Rokas ugunsieroča laides rotājuma elements

CM 111051

Glabātājs
Cēsu Vēstures un mākslas muzejs
Materiāls
briežrags
Datējums
16.gs.
Atrašanas laiks
2008
Izrakumu vadītājs
Zigrīda Apala
Atrašanas vieta
pagalms
Piezīmes

Stobra tievgaļa pusloces veida inkrustācijas plāksne;
kolekcijas numurs: VI 213: 10632


Uzzināt vairāk

Āboltiņš V. Cēsu pilī iegūtie rokas ugunsieroču laides inkrustācijas elementi // Cēsu pils raksti IV. – Cēsis, 2022. 145.–189. lpp.