Atpakaļ

Rokas ugunsieroča laides rotājuma elements

VI 213: bez inv. numura; id: y04934

Materiāls
briežrags
Datējums
16.gs.
Izrakumu vadītājs
Zigrīda Apala
Atrašanas vieta
nav zināma
Piezīmes

Stobra tievgaļa pusloces veida inkrustācijas plāksne


Uzzināt vairāk

Āboltiņš V. Cēsu pilī iegūtie rokas ugunsieroču laides inkrustācijas elementi // Cēsu pils raksti IV. – Cēsis, 2022. 145.–189. lpp.