Atpakaļ

Rokas ugunsieroča laides rotājuma elements

VI 213: bez inv. numura; id: y04934

Materiāls
briežrags
Datējums
16.gs.
Izrakumu vadītājs
Zigrīda Apala
Atrašanas vieta
nav zināma
Priekšmetu skaits
1
Piezīmes

Stobra tievgaļa pusloces veida inkrustācijas plāksne


Uzzināt vairāk

Āboltiņš V. Cēsu pilī iegūtie rokas ugunsieroču laides inkrustācijas elementi // Cēsu pils raksti IV. – Cēsis, 2022. 145.–189. lpp.