Atpakaļ

Rokas ugunsieroča laides rotājuma elements

VI 213: 9162

Glabātājs
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs
Materiāls
briežrags
Datējums
16.gs.
Atrašanas laiks
2003
Izrakumu vadītājs
Zigrīda Apala
Atrašanas vieta
rietumu korpuss
Piezīmes

Laides inkrustācijas elements ar neskaidru funkciju


Uzzināt vairāk

Āboltiņš V. Cēsu pilī iegūtie rokas ugunsieroču laides inkrustācijas elementi // Cēsu pils raksti IV. – Cēsis, 2022. 145.–189. lpp.