Atpakaļ

Rokas ugunsieroča laides rotājuma elements

VI 213: 3807

Glabātājs
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs
Materiāls
briežrags
Datējums
16.gs.
Atrašanas laiks
1983
Izrakumu vadītājs
Zigrīda Apala
Atrašanas vieta
aizsarggrāvis
Piezīmes

Stobra tievgaļa pusloces veida inkrustācijas plāksne


Uzzināt vairāk

Āboltiņš V. Cēsu pilī iegūtie rokas ugunsieroču laides inkrustācijas elementi // Cēsu pils raksti IV. – Cēsis, 2022. 145.–189. lpp.