Atpakaļ

Rokas ugunsieroča laides rotājuma elements

CM 106659

Glabātājs
Cēsu Vēstures un mākslas muzejs
Materiāls
kauls
Datējums
16.gs.
Atrašanas laiks
2004
Izrakumu vadītājs
Zigrīda Apala
Atrašanas vieta
rietumu korpuss
Piezīmes

Ugunsieroča lādspieķa kanāla nosegplāksne (?)

kolekcijas numurs: VI 213: 9357


Uzzināt vairāk

Āboltiņš V. Cēsu pilī iegūtie rokas ugunsieroču laides inkrustācijas elementi // Cēsu pils raksti IV. – Cēsis, 2022. 145.–189. lpp.