Atpakaļ

Musketes stobra balsta dakša

VI 213: 2661

Glabātājs
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs
Materiāls
dzelzs
Datējums
17.gs.
Atrašanas laiks
1980
Izrakumu vadītājs
Zigrīda Apala
Atrašanas vieta
aizsarggrāvis

Uzzināt vairāk

Brūzis R. Ieroči Cēsu pils arheoloģiskajā materiālā // Cēsu pils raksti III. – Cēsis, 2020. 167.–201. lpp.