Atpakaļ

Arkebūzas stobra fragments

VI 213: bez inv. numura; id: y03498

Glabātājs
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs
Materiāls
dzelzs
Datējums
16.gs.
Izrakumu vadītājs
Zigrīda Apala

Uzzināt vairāk

Brūzis R. Ieroči Cēsu pils arheoloģiskajā materiālā // Cēsu pils raksti III. – Cēsis, 2020. 167.–201. lpp.

Saistītie priekšmeti