Back

Wheel-lock pistol

CM 105340

Keeper
Cēsis History and Art Museum
Material
iron
Period
16th century
Year of discovery
2005
Excavation Director
Zigrīda Apala
Findspot
west range
Additional info

Collection number: VI 213: 9630


Learn more

Barišņikovs K. Liecības par ugunsieroču izmantošanu Cēsu pilī 15.–16. gadsimtā // Cēsu pils raksti I.– Cēsis, 2017. 129.–141. lpp.

Brūzis R. Ieroči Cēsu pils arheoloģiskajā materiālā // Cēsu pils raksti III. – Cēsis, 2020. 167.–201. lpp.

Related Items