Atpakaļ

Nezināma pielietojuma būvdetaļa

Nr. 112

Materiāls
šūnakmens
Izmērs
56 x 42 x 24 cm
Uzmērījums
Dace Ķibilda, 2005 (CM ZA 3416)
Atrašanas laiks
2005
Atrašanas vieta
rietumu korpuss
Koordinātas
x: 10,4; y: -46,2
Iebūves vieta
nav zināma
Apmetums
gaišs, smalkgraudains