Atpakaļ

Velves ribas detaļa

Nr. 26

Materiāls
šūnakmens
Izmērs
47 x 42 x 22 cm
Uzmērījums
Dace Ķibilda, 2002 (CM ZA 3092)
Atrašanas laiks
2002
Atrašanas vieta
rietumu korpuss
Koordinātas
x: 10,0; y: -33,4
Iebūves vieta
rietumu korpuss
Apmetums
gaišs, smalkgraudains
Krāsojums
gaiša kaļķu krāsa; detaļu vidusdaļā šķērso līmeniska, pelēka svītra