Atpakaļ

Arkebūzas stobra resgaļa kamera

CM ZP 37077

Glabātājs
Cēsu Vēstures un mākslas muzejs
Materiāls
dzelzs, bronza
Datējums
16.gs.
Atrašanas laiks
2005
Izrakumu vadītājs
Zigrīda Apala
Atrašanas vieta
pagalms
Piezīmes

kolekcijas numurs: VI 213: 9622


Uzzināt vairāk

Brūzis R. Ieroči Cēsu pils arheoloģiskajā materiālā // Cēsu pils raksti III. – Cēsis, 2020. 167.–201. lpp.

Saistītie priekšmeti