Atpakaļ

Arkebūzas stobra resgaļa kamera

VI 213: 826

Glabātājs
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs
Materiāls
dzelzs
Datējums
16.gs.
Atrašanas laiks
1977
Izrakumu vadītājs
Zigrīda Apala
Atrašanas vieta
pils dienvidu puse

Uzzināt vairāk

Brūzis R. Ieroči Cēsu pils arheoloģiskajā materiālā // Cēsu pils raksti III. – Cēsis, 2020. 167.–201. lpp.

Saistītie priekšmeti