Atpakaļ

Velves cekula mūrējums ar krāsojumu

CM ZP 39450

Glabātājs
Cēsu Vēstures un mākslas muzejs
Materiāls
akmens
Datējums
16.gs.
Atrašanas laiks
2005
Izrakumu vadītājs
Zigrīda Apala
Atrašanas vieta
rietumu korpuss

Uzzināt vairāk

Dirveiks I. Cēsu pils rietumu korpusa teorētiskā rekonstrukcija // Cēsu pils raksti I.  Cēsis, 2017. 33.–57. lpp.