Atpakaļ

Zīmoggredzens

VI 213: bez inv. numura; id: y06334

Glabātājs
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs
Materiāls
bronza
Datējums
17.gs.
Izrakumu vadītājs
Zigrīda Apala

Uzzināt vairāk

Mālkalniete I. Gredzeni Cēsu pilī // Cēsu pils raksti III. – Cēsis, 2020. 61.–81. lpp.

Saistītie priekšmeti