Atpakaļ

Kapitelis (fragm.)

Nr. 116

Izmērs
28 x 32 x 18 cm
Uzmērījums
Dace Ķibilda, 2005 (CM ZA 3416)
Atrašanas laiks
2005
Atrašanas vieta
rietumu korpuss
Iebūves vieta
nav zināma
Apmetums
gaišs, smalkgraudains

Saistītie priekšmeti