Atpakaļ

Kapitelis (fragm.)

Nr. 92

Izmērs
29 x 32 x 18 cm
Uzmērījums
Dace Ķibilda, 2004 (CM ZA 3339)
Atrašanas laiks
2004
Atrašanas vieta
rietumu korpuss
Iebūves vieta
nav zināma
Apmetums
gaišs, smalkgraudains

Saistītie priekšmeti