Atpakaļ

Konsoles fragments

Nr. 117

Materiāls
šūnakmens
Izmērs
20 x 20 x 20 cm
Uzmērījums
Dace Ķibilda, 2005 (CM ZA 3416)
Atrašanas laiks
2005
Atrašanas vieta
rietumu korpuss, 3. pagrabtelpa
Iebūves vieta
kapela
Apmetums
gaišs, smalkgraudains

Piezīmes
Atrasta akmeņus noņemot