Atpakaļ

Kapitelis (fragm.)

Nr. 87

Izmērs
46 x 44 x 31 cm
Uzmērījums
Dace Ķibilda, 2004 (CM ZA 3339)
Atrašanas laiks
2004
Atrašanas vieta
rietumu korpuss
Koordinātas
x: 6,3; y: -44,7
Iebūves vieta
nav zināma
Apmetums
gaišs, smalkgraudains

Saistītie priekšmeti