Atpakaļ

Konsoles fragments

Nr. 87

Materiāls
šūnakmens
Izmērs
46 x 44 x 31 cm
Uzmērījums
Dace Ķibilda, 2004 (CM ZA 3339)
Atrašanas laiks
2004
Atrašanas vieta
rietumu korpuss, 3. pagrabtelpa
Koordinātas
x: 6,3; y: -44,7
Iebūves vieta
kapela
Apmetums
gaišs, smalkgraudains