Atpakaļ

Kapitelis (fragm.)

Nr. 101

Izmērs
18 x 18 x 31 cm
Uzmērījums
Dace Ķibilda, 2004 (CM ZA 3339)
Atrašanas laiks
2004
Atrašanas vieta
rietumu korpuss
Iebūves vieta
nav zināma
Apmetums
gaišs, smalkgraudains

Saistītie priekšmeti