Atpakaļ

Kapitelis (fragm.)

Nr. 114

Izmērs
10 x 18 x 20 cm
Uzmērījums
Dace Ķibilda, 2005 (CM ZA 3416)
Atrašanas laiks
2005
Atrašanas vieta
rietumu korpuss
Koordinātas
x: 7,7; y: -46,8
Iebūves vieta
nav zināma
Apmetums
gaišs, smalkgraudains

Saistītie priekšmeti