Atpakaļ

Kapitelis (fragm.)

Nr. 54

Izmērs
28 x 25 x 13 cm
Uzmērījums
Aina Gailiša, 2003 (CM ZA 3247)
Atrašanas laiks
2003
Atrašanas vieta
rietumu korpuss
Iebūves vieta
nav zināma
Apmetums
gaišs, smalkgraudains

Saistītie priekšmeti