Atpakaļ

Velves ribas detaļa

Nr. 12

Materiāls
šūnakmens
Izmērs
33 x 43 x 64 cm
Uzmērījums
Dace Ķibilda, 2002 (CM ZA 3092)
Atrašanas laiks
2002
Atrašanas vieta
rietumu korpuss
Koordinātas
x: 10,0; y: -32,0
Iebūves vieta
rietumu korpuss
Apmetums
gaišs, smalkgraudains
Krāsojums
2. apdares slānis; melns (Marta/Lapiņš 2021)

Saistītie priekšmeti