Atpakaļ

Velves ribas detaļa

Nr. 7

Materiāls
šūnakmens
Izmērs
14 x 43 x 35 cm
Uzmērījums
Dace Ķibilda, 2002 (CM ZA 3092)
Atrašanas laiks
2002
Atrašanas vieta
rietumu korpuss, 3. pagrabtelpa
Koordinātas
x: 9,4; y: -32,0
Iebūves vieta
rietumu korpuss
Apmetums
gaišs, smalkgraudains
Krāsojums
gaiša kaļķu krāsa

Saistītie priekšmeti