Atpakaļ

Velves ribas akmens

Nr. 38

Izmērs
18 x 43 x 34 cm
Uzmērījums
Dace Ķibilda, 2002 (CM ZA 3092)
Atrašanas laiks
2002
Atrašanas vieta
rietumu korpuss
Koordinātas
x:10,6 ; y: -32,1
Iebūves vieta
rietumu korpuss
Apmetums
gaišs, smalkgraudains
Krāsojums
2., 3. un 4. apdares slānis (Marta/Lapiņš 2021)

Saistītie priekšmeti